top of page
header round-09.png

משרד ראש הממשלה

עבודה מול קהילת Eco Motion הפעילה בתחום האנרגיה הירוקה ותחליפי דלקים.

בשיתוף הקהילה, הפקנו תערוכה ענקית, על רחבת הבימה ת"א בגודל של 1,500 מ"ר. במסגרת התערוכה השתתפו יצרני תחליפי דלקים, פתרונות אנרגיה ירוקים ועוד. במקביל לתערוכה שהתקיימה ברחבה החיצונית, התקיימו בתוך אולמות הבימה הרצאות בנושאים הרלוונטיים.

bottom of page