top of page
header round-09.png

מיתוג ועיצוב גרפי

כשמדברים על יצירת שפה שיווקית לעסק שלכם, מדברים בעיקר על יצירת מעטפת גרפית שתבטא את המותג במדויק שלכם ותבדל אותו מול המתחרים. 

מיתוג איכותי יהיה חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה השיווקית שלכם וישלים בהרמוניה את יתר הפעולות השיווקיות שתקיימו. 

מה ידבר בשפה הגרפית שלכם?

אתר האינטרנט, הלוגו, הניירת, כרטיסי הביקור, ההדפסים על המוצרים, הפרסומים, המודעות הקטלוגים, הכנסים, התערוכות ועוד...

מה היתרון המשמעותי ביותר של המיתוג שלכם?

היתרון המשמעותי ביותר של מיתוג העסק הוא הפיכתו לזכיר והכנסתו לתודעת ציבור הלקוחות והציבור בכלל. מצב אידאלי הוא מצב בו אנשים יראו את הלוגו שלכם ויידעו לקשר אותו אל המותג שלכם ואליו ערכיו.

בין החברות אשר ליווינו בתהליך המיתוג והעיצוב הגרפי נמצאות חברות מן השורה הראשונה:

bottom of page